Trabe

Dimensionado de estruturas de madeira segundo o Código Técnico da Edificación (CTE)

Entrar

Madeira en Valor

Esta ferramenta para o cálculo estrutural desenvólvese no marco do convenio “Madeira en Valor” entre a Axencia Galega da Industria Forestal da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela a través da Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estrutural (PEMADE).

Esta ferramenta deseñada para o cálculo estrutural de produtos en madeira serve de apoio á toma de decisións do prescritor para unha instalación en condicións de calidade e seguridade.

Nesta ferramenta inclúense as principais especies forestais galegas impulsando o produto local de madeira de calidade.